અરવના દાદા

વસુધા ઈનામદાર

February 20, 2024

“અરવના દાદા”

 

દીકરાના અને દીકરાના વહુનાઆગ્રહથી નિરંજન દાદા બે વર્ષથી અમેરિકામાં આવ્યા છે . પૌત્રની

પાંચમી વર્ષગાંઠ ઉજવવા !દીકરા અને વહુના અતિ આગ્રહથી કોરોનાની બંને વેક્સીન લઈને આવ્યા છે .નિરંજન ભાઈ શરુશરૂમાં કોરોનાના ડરથી બહાર ઝાઝું નીકળતા નહીં . પણ નજીકના એરિયામાંથી બે -ત્રણજૂના મિત્રોની સંગત મળી એટલે સહુની સાથે મોર્નીગ કે ઇવનિંગ વોક કરવા નીકળી પડતા.કયારેક પાંચ વરસનો અરવ એમની સાથે થઈ જતો .

હવે નિરંજન દાદાનેઅમેરિકામાં ગમતું હતું .ધીરે ધીરે ચાર -પાંચ સિનિયર મિત્રોની દોસ્તીનો રંગ ચઢવાલાગ્યો .

એક બીજાની ખબર અંતર પૂછવાથીમાંડીને દિલમાં ઢબૂરાયેલી કેટલીક વાતો એકબીજાને કહેવા લાગ્યા હતા .

નિરંજનભાઈની સાથે જ કોલેજમાંભણતા દામોદરભાઈ સાથેની નિકટતા વધતી ગઈ .તેઓ આ દેશમાં ખાવા -પીવાથી માંડીને અહીંનીરહેણી કરણીની વિસંગતતા અને ભૌતિક સુખ સગવડની વાતો કરતા ,ને ક્યારેક દિલને દુભવતીવાતો પણ થઈ જતી .એક દિવસ દામોદરભાઈએ નિરંજન ભાઈને પૂછયું ,’કેમ આમ ઉદાસ થયો છે ?’

‘ના રે ના ‘ નિરંજનભાઈ બોલ્યા.

‘તો પછી ઉદાસ કેમ છે ?’

‘ ખાસ કાંઈ નથી ,વહુને એમ થાય છે કે હું બહુબેદરકાર માણસ છું . આજે એના ચાઇના કેબિનેટના દરવાજાનો કાચ તૂટી ગયો ! એટલે કે એમાંમોટી તિરાડ પડી !’

બીજા બે સાથીદારો એકદમ બોલીઉઠ્યા ,’ ભાઈ આપડે થોડું ધ્યાન રાખવું જોઈએ ! વહુનું મન સાચવી લેવાનું ,

જેથી કરીને દીકરાના મનનેક્લેશ ના કરાવે . બીજા બોલી ઉઠ્યા ,’ તમે એવું શું કરતા હતા ? ‘

નિરંજનભાઈ બોલ્યા ,’અરે ભાઈ હું તો કશું નહોતોકરતો ,અરવ બોલ રમતો હતો નેઘા ચુકી ગયો ! પણ પછી એની પનિશમેન્ટ અટકાવવા મેં મારે માથે લીધું.’ દામોદરભાઈનિરંજન ભાઈની નજીક જઈને બોલ્યા ,’ આ પહેલા પણ તારાથી કાચની કોઈ વસ્તુ તૂટી હતી યાદ છે ?

ભાઈ આ દેશમાં આપણે સંભાળીનેરહેવું .જયારે મિત્ર મંડળીનો શિખામણનો બોજ ઉપાડવો અઘરો થઈ પડ્યો ,ત્યારે નિરંજન ભાઈ બોલ્યા ,‘અરે ભાઈ ,એ પણ મારા સુપૌત્રનું જ કામ! મારી દેખતા જ એ લોકો અરવને વઢે ને એ પોતાને બચાવવા માટે મારી સામે આશાભરી નજરેજુએ અને હું કશું કહી ન શકું ને લાચારીથી જોયા કરું? મારાથી કશું એમને અણગમતું થઇજાય , તો એ લોકો મારા પરનારાજ થાય , મને એનો વાંધો નથી .તેઓ મને પનિશ નથી કરતા !! ‘ એમ કહેતા કહેતા દાદાજીના ચેહરાપર પ્રસન્નતા ફરીવળી !!

સહુ સિનિયર મિત્રો દાદાનીવાત સાંભળી ખુશ થયા , પછી દાદા ગંભીર સાદે બોલ્યા ‘ પણ હવે અરવ ઘરે આવીને તોફાન નથી કરતો ,મને જોઈને રાજી થાય છે નેમને ભેટી પડતા કહે છે, “આખી દુનિયામાં તમે સહુથી બેસ્ટ દાદા છો “!!ને પછી વહુ ને દીકરાની નારાજગી હુંભૂલી જવું છું .’

સહુ સિનિયર મિત્રોના ચેહરાપણ મંદ મંદ હાસ્યથી ઝળકી ઉઠ્યા !!

વસુધા ઈનામદાર